Analyz
Sociaal Netwerk Analyse
Tel. 06-24778986

Wat is Sociaal Netwerk Analyse


Sociaal netwerkanalyse is een informatieverstrekkingssysteem. In de zorg naar de ander geeft het inzicht in welke personen, in welke omstandigheden kunnen bijdragen aan hulp en/of zorg aan de cliënt. Sociaal netwerkanalyse is ontstaan uit een lange traditie van sociologische studies naar de noodzaak van relaties en de patronen daarin voor het welzijn van individuen. Hieruit blijkt telkens weer dat de kwaliteit waarmee deze relaties verbonden zijn, van grote invloed is op de gezondheid van alle netwerkleden.


Wanneer je preventief te werk wil gaan en terugval in probleemgedrag wil voorkomen of mantelzorg voor jezelf, kind of partner wil, kan Analyz je dit bieden. Analyz geeft een specifiek toegepaste analyse van het sociaal netwerk van de cliënt. De missie van Analyz is dat de cliënt regie heeft in eigen zorgbehoefte en weet wanneer en bij wie hij/zij dit kan halen.
 

 

Werkwijze


Het doel is om de zorgtaken, zowel op korte termijn als op lange termijn, duidelijk te krijgen. Deze zorgtaken in een overzicht te zetten en te verdelen over het geselecteerde netwerk van de cliënt. Analyz borgt de bereidheid voor de steun en hulp dat in het netwerk van de cliënt al aanwezig is. Analyz brengt via sociale netwerkanalyse methode duidelijk in kaart wie met wie contact heeft in de omgeving van die cliënt. Dit gebeurt door gerichte vragen te stellen in een kort durende interview met de client.
Door deze relaties duidelijk in beeld te brengen wordt het mogelijk om op een overzichtelijke manier de zorg te verdelen tussen netwerkleden. De netwerkleden kunnen aan Analyz aangeven voor welke taken ze wel of niet bereikbaar willen/kunnen zijn. Dit voorkomt irritaties in de relatie met de client. Hierdoor wordt het duidelijk wie voor welke taken bereikbaar is en wie wat doet op de momenten dat de hulp het hardst nodig is.